Chứng chỉ

Công ty TNHH Nam An (NAE co.,ltd) chuyên gia công sản xuất và phân phối  các loại sản phẩm bulông, đai ốc, bulông móng, vòng đệm các loại…đúng xuất xứ, đầy đủ chứng chỉ chất lượng:

1, Chứng chỉ test của nhà sản xuất:

2, Chứng chỉ kiểm định chất lượng bulong của trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 (QUATEST 1)

3, Chứng chỉ nguồn gốc nguyên vật liệu gia công

4, Chứng chỉ mạ